صفحه اصلی > اخبار > محتوای
رده محصول

در دستگاه تسط ح است تجه زات معمول مورد استفاده در پردازش ورق فلز، دستگاه تسط ح مناسب برا سرد، صفحه داغ، ورق گالوان زه، ورق آلوم ن وم، رنگ پوشش داده شده ورق، پل ت فولاد ضد زنگ، مانند صفحه فلز ، پس از آن به نظر م رسد که دستگاه هواپ ما مدرسه است بس ار مورد استفاده مجدد قرار، هواپ ما مدرسه است که چه نوع از مزا ا عملکرد، ما نگاه از:
1. ا ن دستگاه ساختار و ک طرفه، م تواند کنترل کاملا دق ق از دور پا ن تر، استفاده طولان نم خواهد که به نوبه خود پا ن کوچکتر ن شکست، ثبات و دقت بس ار بالا است.
از 2. نه به خاطر نفت باق مانده آب و تاب منعکس زمان که قلم زن ، و شکست ها ترمز برا تول د به نوبه خود پا ن تر، تحو ل پد ده است.
3. آسان ن ست به تول د تب بالا ندارد.
4. با آل اژ فوق و رولر، آسان ن ست به لباس است.
5. حالت عمل حرکت دا ره ا برا ستون غلتک است، ه چ پد ده گاز گرفتن وجود دارد است.
6. ن رو اصطکاک کوچک است، گشتاور چرخش مورد ن از است نسبتا کاهش م ابد، و مکان سم چرخش است کمتر به راحت آس ب د ده است.
7. ا ن دستگاه معکوس با سرعت بالا مجهز به 30 متر / دق قه، به طور کل 20 متر / دق قه، و راندمان 50 است 8. ساختار و ژه افزا ش افته است، افزا ش عمر است

یک جفت:

بعدی:

محصولات
سری اتاق های برش
سری تسطیح
سری های تخت فولاد
کویل upender
تماس با ما
تلفن: + 86-510-83208381
تلفن: + 86-13951579100
اضافه کردن: 76 # بار کیانلو، Huishan منطقه،
وکسی، جیانگ سو، چین
ایمیل: wxpx0510@163.com
پرس و جو