صفحه اصلی > نمایشگاه > محتوای
رده محصول

دستگاه ق چ و برش طول با د کار تعم ر و نگهدار و تعم ر و نگهدار را به خوب انجام

در اول از همه، ما با د بررس کن د که برخ از دستگاه ها ترمز خود را قبل از استفاده از دستگاه طب ع است. همچن ن، با د آن را برا دستگاه ها محافظ و ابزار دق ق آن بررس م شود. اگر تجه زات و # 39؛ تول د کنندگان پارامترها فن و مهندس ن ازها متناقض است، پس از آن در ساخت و ساز از وضع ت رخ خواهد داد. علاوه بر ا ن، کارکنان ما با د به طور منظم اضافه کردن مقدار از روغن خود. بررس بخش ها شل آن، و در برخ از موارد با د تنگ تر است

در
از دوم، برا کارکنان ا ن کارگاه، در حفظ و نگهدار از تجه زات، تا بب ن د که چگونه گرما از موتور، مجرا باد را مسدود نکرده است، بلکه با د تم ز باشد مجرا هوا، حداقل ک هفته با د تم ز باشد. برا ف لتر و تانک ها ه درول ک مانند لوازم جانب ، و هر روز ن ز با د روغن ه درول ک جا گز ن است

محصولات
سری اتاق های برش
سری تسطیح
سری های تخت فولاد
کویل upender
تماس با ما
تلفن: + 86-510-83208381
تلفن: + 86-13951579100
اضافه کردن: 76 # بار کیانلو، Huishan منطقه،
وکسی، جیانگ سو، چین
ایمیل: wxpx0510@163.com
پرس و جو