صفحه اصلی > نمایشگاه > محتوای
رده محصول

استفاده از کلاچ ذرات مغناط س در دستگاه د سک

بدنج کاغذ گسترده و ا ف لم نازک به ک ط ف گسترده ا از مواد محدود از تجه زات مکان ک ، اغلب در ماش ن آلات کاغذ و چاپ و بسته بند ماش ن آلات مورد استفاده وجود ندارد.
چاک دهنده سابق پودر مغناط س سرعت کلاچ نم تواند بالا، چرا که در بهره بردار از اصطکاک با سرعت بالا ناش از مغناط س پودر، و در نت جه درجه حرارت بالا، کوتاه شدن عمر آن، جد خواهد شد گ ر به مرگ، به طور که عمل ات ماش ن مسدود شده است، به تول د عواقب جد است. تاث ر جد بر بهره ور ندارد.
طرح کنترل سنت از چاک دهنده است به استفاده از ک موتور بزرگ به درا و شفت از رول جمع و کلاچ پودر مغناط س است در حلقه برا کنترل مقاومت تول د شده توسط تنظ م فعل اضافه شده از کلاچ ذرات مغناط س برا کنترل تنش از سطح مواد. کلاچ مغناط س پودر و پودر ترمز مغناط س قطعات اتوماس ون خاص است، آن است که در فاصله کار مغناط س گشتاور انتقال پودر پر، تغ ر جر ان مغناط س م توان د حالت مغناط س تغ ر ده د، و سپس تنظ م گشتاور انتقال است. ا ن م تواند برا تنظ م سرعت stepless از صفر شروع به سرعت سنکرون استفاده م شود، و آن را مناسب برا س ستم تنظ م سرعت با بخش بالا و قدرت کم است. ا ن ن ز به تنظ م گشتاور با تنظ م فعل برا اطم نان از ک س ستم کنترل تنش پ ما ش و ا عقب ثابت در طول س م پ چ استفاده م شود.

محصولات
سری اتاق های برش
سری تسطیح
سری های تخت فولاد
کویل upender
تماس با ما
تلفن: + 86-510-83208381
تلفن: + 86-13951579100
اضافه کردن: 76 # بار کیانلو، Huishan منطقه،
وکسی، جیانگ سو، چین
ایمیل: wxpx0510@163.com
پرس و جو